Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Chęciny

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Chęciny

Działki na sprzedaż: 1

Budynki na sprzedaż: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Tel: 41 31-53-123 wewn. 108, Fax: 41 31-51-085

e-mail: gmina@checiny.pl

www.checiny.pl


Władze lokalne

Burmistrz Robert Jaworski

e-mail: gmina@checiny.pl