Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Chojna

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Chojna

Budynki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Chojnie

Chojna, ul. Jagiellońska 4

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Tel: 91 414-12-95, Fax: 91 414-11-17

e-mail: info@chojna.pl

www.chojna.pl


Władze lokalne

Burmistrz Adam Fedorowicz

e-mail: burmistrz@chojna.pl