Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Drzewica

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy

Drzewica, ul. Staszica 22

Powiat: opoczyński

Województwo: łódzkie

Tel: 48 3756091, Fax: 48 3756641

e-mail: ugm@drzewica.pl

www.drzewica.pl


Władze lokalne

Burmistrz Janusz Reszelewski

e-mail: ugm@drzewica.pl