Ochrona przyrody Duszniki-Zdrój

Ochrona przyrody Duszniki-Zdrój

Jakie obszary są objęte formami ochrony przyrody? Sprawdź aktualne statystyki dla Dusznik-Zdroju, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody w raportach o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dusznik-Zdroju

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie: 1724.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Orlickie: 1698.0 ha
park narodowy
  • Park Narodowy Gór Stołowych - otulina: 193.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Stołowe: 193.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Duszniki-Zdrój