Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Dębowcu

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Dębowiec

Dębowiec, ul. Katowicka 6

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Tel: 33 8562241, Fax: 33 856-22-83

e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

www.debowiec.cieszyn.pl


Władze lokalne

Wójt Tomasz Branny

e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl