Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Dubiczach Cerkiewnych

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

Powiat: hajnowski

Województwo: podlaskie

Tel: 85 6827990, Fax: 85 6827980

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

www.dubicze-cerkiewne.pl


Władze lokalne

Wójt Leon Małaszewski

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl