Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Gilowicach

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Gilowice

Gilowice, ul. Krakowska 40

Powiat: żywiecki

Województwo: śląskie

Tel: 33 8653020 wewn. 11, Fax: 33 8653372

e-mail: uggilowice@gilowice.pl

www.gilowice.pl


Władze lokalne

Wójt Leszek Frasunek

e-mail: uggilowice@gilowice.pl