Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Grabicy

Ogłoszenia na OnGeo
w Grabicy

Budynki na sprzedaż: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Grabica

Grabica, Grabica 66

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Tel: 44 6161188, Fax: 44 6161188

e-mail: urzadgminy@grabica.pl

www.gminagrabica.pl


Władze lokalne

Wójt Krzysztof Grzegorz Kuliński

e-mail: urzadgminy@grabica.pl