Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Kroczycach

Ogłoszenia na OnGeo
w Kroczycach

Budynki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Kroczyce

Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Tel: 34 3152150, Fax: 34 3152150 wew. 23

e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

www.kroczyce.pl


Władze lokalne

Wójt Stefan Pantak

e-mail: kroczyce@kroczyce.pl