Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Popielowie

Ogłoszenia na OnGeo
w Popielowie

Lokale - ogłoszenia publiczne: 2

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Popielów

Popielów, ul. Opolska 13

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Tel: 77 4692027, Fax: 77 4275838

e-mail: ug@popielow.pl

www.popielow.pl


Władze lokalne

Wójt Dionizy Duszyński

e-mail: ug@popielow.pl