Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Rejowcu

Ogłoszenia na OnGeo
w Rejowcu

Budynki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy Rejowiec

Rejowiec, ul. Henryka Dąbrowskiego 1

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Tel: 82 5688159, Fax: 82 5688753

e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

www.gmina.rejowiec.pl


Władze lokalne

Burmistrz Tadeusz Górski

e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl