Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Jastrowie

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Jastrowie

Działki - ogłoszenia publiczne: 2

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Jastrowie, ul. Żymierskiego 79

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Tel: 67 2662211, Fax: 67 2662342

e-mail: sekretariat@jastrowie.pl

www.jastrowie.pl


Władze lokalne

Burmistrz Piotr Wojtiuk

e-mail: sekretariat@jastrowie.pl