Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Końskie

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Końskie

Lokale - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Końskie

Końskie, ul. Partyzantów 1

Powiat: konecki

Województwo: świętokrzyskie

Tel: 41 3723249, Fax: 41 3722955

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl

www.umkonskie.pl


Władze lokalne

Burmistrz Krzysztof Obratański

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl