Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Łask

Udostępnij za pomocą:

Ochrona przyrody Łask

Jakie obszary są objęte formami ochrony przyrody? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łask, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o raportach o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łask

obszar chronionego krajobrazu
  • Środkowej Grabi: 1554.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grabia: 546.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 19.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Grabi: 2041.0 ha
  • Kolumna - Las: 360.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Dobroń, Pabianice, Sędziejowice

Artykuły na OnGeo:

Zmiany w ustawie o lasach

Masz las na działce? Uważaj! Od 30 kwietnia 2016 wprowadzono zmiany w ustawie o lasach. Czytaj dalej