Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Łosice

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Łosice

Budynki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

Łosice, ul. Piłsudskiego 6

Powiat: łosicki

Województwo: mazowieckie

Tel: 83 3573542 wewn. 20, Fax: 83 3570701

e-mail: UMIGLOSICE@PRO.ONET.PL

www.losiceonline.republika.pl


Władze lokalne

Burmistrz Mariusz Kucewicz

e-mail: UMIGLOSICE@PRO.ONET.PL