Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Mysłowicach

Ogłoszenia na OnGeo
w Mysłowicach

Lokale na sprzedaż: 2

Lokale - ogłoszenia publiczne: 11

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta Mysłowice

Mysłowice, ul. Powstańców 1

Powiat: Mysłowice

Województwo: śląskie

Tel: 32 3171202, Fax: 32 2222565

e-mail: um@myslowice.pl

www.myslowice.pl


Władze lokalne

Prezydent Edward Lasok

e-mail: um@myslowice.pl