Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Nowym Miascie Lubawskiym

Ogłoszenia na OnGeo
w Nowym Miascie Lubawskiym

Budynki na sprzedaż: 2

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Tel: 56 472-96-10, Fax: 56 474-27-14

e-mail: urzad@umnowemiasto.pl

www.umnowemiasto.pl


Władze lokalne

Burmistrz Józef Blank

e-mail: urzad@umnowemiasto.pl