Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Nowy Staw

Ogłoszenia na OnGeo
w gminie Nowy Staw

Lokale - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Nowym Stawie

Nowy Staw, ul. Bema 1

Powiat: malborski

Województwo: pomorskie

Tel: 55 2715100, Fax: 55 2715123

e-mail: um@nowystaw.pl

www.nowystaw.pl


Władze lokalne

Burmistrz Jerzy Szałach

e-mail: um@nowystaw.pl