Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w gminie Osiek

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Osiek

Osiek, ul. Rynek 1

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Tel: 15 8671203 wewn. 204, Fax: 15 8671232

e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl

www.bip.osiek.iap.pl


Władze lokalne

Burmistrz Rafał Łysiak

e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl