Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Rypinie

Ogłoszenia na OnGeo
w Rypinie

Lokale - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski w Rypinie

Rypin, ul. Warszawska 40

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Tel: 54 280-96-00, Fax: 54 280-96-59

e-mail: rypin@rypin.eu

www.rypin.eu


Władze lokalne

Burmistrz Paweł Grzybowski

e-mail: rypin@rypin.eu