Wygeneruj Raport o Terenie

dla działki w Sławie

Ogłoszenia na OnGeo
w Sławie

Działki - ogłoszenia publiczne: 1

Udostępnij za pomocą:

Dane urzędu

Urząd Miejski Sława

Sława, ul. Henryka Pobożnego 10

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Tel: 68 3558310, Fax: 68 3558313

e-mail: slawa@slawa.pl

www.slawa.pl


Władze lokalne

Burmistrz Cezary Sadrakuła

e-mail: slawa@slawa.pl