Działka inwestycyjna o powierzchni 2000 m2 na sprzedaż
CENA OFERTY - 80 000 zł
Cena za m² - 40,00 zł

W tym składniki majątku:

ogrodzeni
Sprzedam Działkę
gmina Aleksandrów Łódzki
powiat zgierski
woj. łódzkie
Dodano 2 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo jednorodzinne
Klasa gruntu Br - grunty rolne zabudowane-100%
Dojazd bezpośredni
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: 5,0m
Woda studnia głębinowa, Odległość przyłącza: 50,0m
Kanalizacja brak, Brak przyłącza
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: 5,0m
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Atrakcyjność widokowa b.wysoka

Przeznaczenie terenu

Warunki zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne - 50%
produkcja, przemysł, magazyny - 50%
Stan istniejący mieszkaniowe jednorodzinne - 50%
produkcja, przemysł, magazyny - 50%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mieszkaniowe jednorodzinne - 50%
produkcja, przemysł, magazyny - 50%
Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego mieszkaniowe jednorodzinne - 50%
produkcja, przemysł, magazyny - 50%
Plan miejscowy (MPZP) mieszkaniowe jednorodzinne - 50%
produkcja, przemysł, magazyny - 50%

Obiekty inżynierii

Ogrodzenie Materiał: beton

Opis nieruchomości


Sprzedam działkę inwestycyjną w Rąbieniu (gm Aleksandrów Łódzki), o powierzchni 2000 m2. Działka ogrodzona płotem betonowym, dostęp do wody, gazu i prądu. Teren w planie zagospodarowania przeznaczony pod działalność produkcyjno - usługową. Na działce wybudowany jest budynek o wymiarach 28x10 m z przeznaczeniem na produkcję lub magazyn. Bezpośredni dostęp do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego Y11MN/U: - realizację nowej zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności usługowej: 1) budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji z poddaszem użytkowym, 2) budynki gospodarcze i usługowe - 1 kondygnacja, 3) nachylenie połaci dachu maksimum 45 st. o równym kącie nachylenia, 4) jednolita kolorystyka dachów dla poszczególnych jednostek planistycznych. - Ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi. - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50 %. - Jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala: 1) pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub budynki wolnostojące do 35 m2 powierzchni zabudowy, 2) garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące, 3) usługi przeznaczone dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców wolnostojące lub jako pomieszczenia wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego. Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny na stronie: http://geodezja-aleksandrow-lodzki.blogspot.com/2013/11/plan-zagospodarowania-przestrzennego.html
Wyświetleń: 115

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Tomasz
SmartGeo
email dys k.s ... Pokaż mail
telefon 537 .... Pokaż numer