Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Budzyń

CENA WYWOŁAWCZA - 102 902,67 zł

Data przetargu - 03.12.2019, 10:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Budzyń
powiat chodzieski
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 422 m2
Księga wieczysta PO1B/00055070/1
Działka nr działki - 2264/15

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy 1, 64-840 Budzyń, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/00055070/1. Opis nieruchomości: Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i własność budynku w udziale do 1/2 części. Nieruchomość położona jest w miejscowości Budzyń ul. Leśna, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1B/00055070/1 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu i składa się z dz. nr 2264/15 o pow. 0,1422 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji o powierzchni użytkowej 137,80 m2 Suma oszacowania wynosi 154 354,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 902,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 354,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 19.11.2019 09:00 - 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Łukasz Polimirski
Wyświetleń: 15
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 672 .... Pokaż numer