Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Krosnowice

CENA WYWOŁAWCZA - 198 750 zł

Data przetargu - 17.01.2020, 10:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Kłodzko
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 863 m2
Księga wieczysta SW1K/00033933/8
Działka nr działki - 797/4

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Osiedlowa 5a, 57-362 Krosnowice, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00033933/8. Opis nieruchomości: Działka nr 797/4 AM-2, obręb Krosnowice zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej Pu = 137,11 m2 , powierzchni całkowitej Pc = 171,55 m2 budynek w technologii tradycyjnej z materiałów typowych dla tego rodzaju przedwojennego budownictwa. Stan techniczny budynku dobry, ściany murowane z cegły, strop nad piwnicami masywny na belkach stalowych , pozostałe stropy drewniane , schody drewniane, konstrukcja dachu drewniana , dach strych nie ocieplony pokrycie dachówką ceramiczną, stolarka okienna z pcv wymieniona na przełomie lat 1994/97. Podłogi i posadzki drewniane , panele podłogowe i płytki ceramicznych oraz wykładzina dywanowa . Tynki gładkie malowane, w piwnicach brak tynków oraz widoczne zawilgocenia ścian. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną , wod-kan, gazową , centralne ogrzewanie z pieca na pelet typ. „DEFRO”. Ponadto jako rezerwa c.o. zamontowano piec gazowy typ BUDERUS. Na działce znajduje się budynek gospodarczy ( garaże) o wymiarach zewnętrznych 6,40*6,91 i wysokości średniej H = 1,83 m . Budynek murowany , ślady pęknięć ścian zewnętrznych po ostatniej powodzi ,dach betonowy , pokryty papą , drzwi drewniane. Działka nr 797/4 AM-2 o pow. 0,0863 ha, przeznaczona jest według MPO na funkcje usługowe oraz nieuciążliwą produkcję.Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna związana z dozorem funkcji podstawowej, dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej. Suma oszacowania wynosi 265 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Jarosław Bartecki
Wyświetleń: 62
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 74 .... Pokaż numer