Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Mieleszyn

CENA WYWOŁAWCZA - 309 750 zł

Data przetargu - 13.01.2020, 08:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Mieleszyn
powiat gnieźnieński
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 133 m2
Księga wieczysta PO1G/00048218/4
Działka nr działki - 103/9

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 10, 62-200 Gniezno, budynek B sala nr 49 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: *** ,położonego Mieleszyn , 62-212 Mieleszyn, dla którego SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00048218/4. Opis nieruchomości: działka gruntu nr 103/9 o powierzchni 7133 m2. Działka stanowi teren zabudowany, ogrodzony parkanem o konstrukcji stalowej. Na terenie działki znajdują się 3 budynki gospodarcze - hala magazynowa o powierzchni użytkowej - 429,65 m2, stodoła o powierzchni użytkowej - 187,97 m2,gospodarczo - socjalny o powierzchni użytkowej - 44,32 m2 oraz budowla stanowiąca wiatę pomocniczą o powierzchni użytkowej - 127,71 m2. Nieruchomość posiada w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej,energetycznej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki uprawiane rolniczo. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 413 000,00 zł. Cena wywoławcza jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 309 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 300,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia u o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację Nieruchomość można ogłądać w dniu 17-12-2019 roku o godzinie 10:00 Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Krzysztof Brzychcy
Wyświetleń: 12
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 614 .... Pokaż numer