Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Wisznia Mała

CENA WYWOŁAWCZA - 93 894 zł

Data przetargu - 20.11.2018, 09:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.09.2018
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 500 m2
Księga wieczysta WR1W/00015643/7
Działka nr działki - 83/2

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Wrocławska 24, 55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00015643/7. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomości stanowiąca działkę gruntu nr 83/2 o powierzchni 0,05ha położona we wsi Wisznia Mała, ul. Wrocławska 24, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1W/00015643/7. Działka nr 83/2 posiada kształt trapezu, płaska, całkowicie ogrodzona. Wjazd na nieruchomość częściowo utwardzony z płyt betonowych. Pomiędzy przedmiotową działką a ulicą Wrocławską przebiega rów melioracyjny oraz chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Na działce znajdują się krzewy, drzewka. Działka zasiana trawą. Działka całkowicie zaniedbana, widoczny brak użytkowania nieruchomości od wielu lat. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z garażem w przyziemiu. Elewacja budynku stanowi tynk cementowy, widoczne ubytki. Dach dwuspadowy, więźba drewniana kryta blachą trapezową ocynkowaną. Wejście do budynku schodami, stopnice betonowe opłytkowane, barierka konstrukcji stalowej z wypełnieniem z desek. Brama wjazdowa do garażu dwudzielna, drewniana. Działka znajduje się ok.10 m od drogi krajowej łączącej Wrocław z Trzebnicą. Bardzo niski standard wykończenia i wyposażenia domu mieszkalnego. Wymagany generalny remont. Suma oszacowania wynosi 140 841,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 894,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 084,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O.Trzebnica 66 10205297 00001802 00025452. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Anna Garczyńska
Wyświetleń: 7
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl