Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Biedaczów

CENA WYWOŁAWCZA - 159 145,33 zł

Data przetargu - 10.12.2019, 14:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Leżajsk
powiat leżajski
woj. podkarpackie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 900 m2
Księga wieczysta RZ1E/00031048/2
Działka nr działki - 1189/2

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Biedaczów, 37-300 Leżajsk, dla której SĄD REJONOWY LEŻAJSK IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1E/00031048/2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą RZ1E/00031048/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca prawo własności działki nr 1189/2 o powierzchni 0,2900 ha zabudowanej wolnostojącym murowanym jednopiętrowym wraz z przyziemiem gospodarczym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 112,80 m2, położonej w miejscowości Biedaczów, gmina Leżajsk, województwo podkarpackie. W budynku zamieszkują 4 osoby, w tym jedna małoletnia. Suma oszacowania wynosi 238 718,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 145,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 871,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Leżajsku 35 9187 0001 2001 0001 4326 0002. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Jacek Podkamienny
Wyświetleń: 23
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 17 .... Pokaż numer