Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Głowaczowa

CENA WYWOŁAWCZA - 18 759,75 zł

Data przetargu - 16.12.2019, 12:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Czarna
powiat dębicki
woj. podkarpackie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 11 500 m2
Księga wieczysta RZ1D/00040005/4
Działka nr działki - 4

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Głowaczowa , Głowaczowa, 39-217 Grabiny, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00040005/4. Opis nieruchomości: Działka nr 4 o pow. 11500m2 i stanowi w całości użytek oznaczony symbolem RV i położona jest w miejscowości Głowaczowa, gmina Czarna, powiat dębicki. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie o niewielkim spadku w kierunku południowym. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony południowej z drogi nieutwardzonej polnej. Działka aktualnie jest uprawiana rolniczo. W sąsiedztwie zlokalizowane są inne podobne nieruchomości przeznaczone na cele upraw rolnych. Większe zgrupowania zabudowań siedliskowych zlokalizowane są w znacznej odległości od terenu wycenianej nieruchomości. Suma oszacowania wynosi 25 013,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 759,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 501,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Michał Turczyk
Wyświetleń: 33
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 146 .... Pokaż numer