Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Góra Siewierska

CENA WYWOŁAWCZA - 412,50 zł

Data przetargu - 09.01.2020, 09:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Psary
powiat będziński
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 348 m2
Księga wieczysta KA1B/00056027/5
Działka nr działki - 25/5

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Paweł Ciszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2020 o godz. 09:00 w sali 106 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy działka 25/5 ,Góra Siewierska, 42-575 Psary , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00056027/5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Góra Siewierska, gmina Psary, stanowiąca działkę gruntu numer 25/5 o powierzchni 1.348 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej tj. do działki ewidencyjnej numer 246. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m. Ukształtowanie terenu pochyłe, ze spadkiem w kierunku północnym. Działka nie jest użytkowana rolniczo, częściowo zakrzewiona (samosiejki). Teren nieogrodzony i nieuzbrojony., szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia: 2019-05-06. Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 8 800,00 zł zaś udział 3/48 należący do dłużnika został oszacowany na kwotę 550,00 zł , szczegółowy opis w operacie szacunkowym. Suma oszacowania wynosi 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank Spółka Akcyjna 20249000050000453023771124. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać operat szacunkowy dot. nieruchomości w godz 08-15 w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Paweł Ciszewski
Wyświetleń: 37
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 322 .... Pokaż numer