Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Góra Siewierska

CENA WYWOŁAWCZA - 3 825 zł

Data przetargu - 06.02.2020, 11:02
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Psary
powiat będziński
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 566 m2
Księga wieczysta KA1B/00054016/1
Działka nr działki - 25/6

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Paweł Ciszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020 o godz. 11:00 w sali 109 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy działka 25/6 ,Góra Siewierska, 42-575 Psary , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00054016/1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Góra Siewierska, gmina Psary, stanowiąca działkę gruntu numer 25/6 o powierzchni 1.566 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej tj. do działki ewidencyjnej numer 246. Droga dojazdowa jest nieutwardzona. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m. Ukształtowanie terenu pochyłe, ze spadkiem w kierunku północnym. Działka nie jest użytkowana rolniczo, częściowo zakrzewiona (samosiejki). Teren nieogrodzony i nieuzbrojony., szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia: 2019-05-06. Nieruchomość jako całość została oszacowana na kwotę: 10.200,00 zł zaś udział 1/2 będący przedmiotem licytacji 5.100,00 -zł., szczegółowy opis w operacie szacunkowym. Suma oszacowania wynosi 5 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank Spółka Akcyjna 20249000050000453023771124. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać operat szacunkowy dot. nieruchomości w godz 08-15 w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Paweł Ciszewski
Wyświetleń: 27
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 322 .... Pokaż numer