Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Kozy

CENA WYWOŁAWCZA - 54 000 zł

Data przetargu - 12.02.2020, 13:02
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Kozy
powiat bielski
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 761 m2
Księga wieczysta BB1B/00148944/5
Działka nr działki - 820/10

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 43-340 Kozy, ul. Sobieskiego, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/00148944/5. Jest to nieruchomości gruntowa, niezabudowana, działka o nr 820/10 o powierzchni 0,0761 ha. Działka jest płaska i ma kształt zbliżony do prostokąta. Jest ogrodzona z trzech stron oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Suma oszacowania wynosi 72 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w siedzibie kancelarii lub na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0010 0154 8545 0001. ( w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika) Rękojmia może zostać złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Obwieszczenie o terminie licytacji zostało również zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.bielsko.biala.komornik.pl Komornik Sądowy mgr Tomasz Wojtowicz
Wyświetleń: 132
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl