Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Siostrzytów

CENA WYWOŁAWCZA - 153 990 zł

Data przetargu - 05.12.2019, 14:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Trawniki
powiat świdnicki
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 800 m2
Księga wieczysta LU1I/00284716/4
Działka nr działki - 274/1

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jarosław Zuń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18/-, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Gmina Trawniki ,Siostrzytów, 21-044 Trawniki, dla której V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00284716/4. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona: Siostrzytów, Gmina Trawniki i posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00284716/4. Nieruchomość składa się z działki numer 274/1 o powierzchni 0,7800 ha z dostępem do asfaltowej drogi publicznej, w pasie zabudowy przydrożnej znajdują się fundamenty 8 m x 10 m, z czego 8 m x 8m stanowi wymurowana piwnica ze schodami betonowymi. Suma oszacowania wynosi 205 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 990,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 532,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Jarosław Zuń
Wyświetleń: 41
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 817 .... Pokaż numer