Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Trębki Nowe

CENA WYWOŁAWCZA - 235 462,50 zł

Data przetargu - 30.01.2020, 12:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Zakroczym
powiat nowodworski
woj. mazowieckie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 35 000 m2
Księga wieczysta WA1N/00068486/9
Działka nr działki - 193/4

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Trębki Nowe, 05-170 Zakroczym, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00068486/9. Opis nieruchomości: Nieruchomosć gruntowa niezabudowana rolna położona we wsi Trębki Nowe w gminie Zakroczym. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działkę o nr ew. 193/4 o powierzchni 35000 m2 (3,5ha). Działka w kształcie trapezu prostokątnego o długościach boków 507m i 459 m i szerokościach 64,70 m i 88,80 m. W skład działki gruntu nr ew. 193/4 wchodzą następujące użytki gruntowe: 18,78 % powierzchni działki – grunty orne RIIIb- 0,6573 ha, 0,37 % powierzchni działki, sady S-RIIIb- 0,0131 ha, 52,53% powierzchni grunty orne RIVa - 1,8387 ha, 20,93% grunty orne R IVb - 0,7324 ha, grunty orne RV - 0,2585 ha- co stanowi 7,39% powierzchni działki. Gleby są dobrej jakości. Usytuowanie działki północny -wschód- południowy- zachód. Suma oszacowania wynosi 313 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 235 462,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 395,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 12403480 1111 0010 0930 4966. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Maciej Gierszewski
Wyświetleń: 28
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon (0 .... Pokaż numer