Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Uniszowice

CENA WYWOŁAWCZA - 871 500 zł

Data przetargu - 18.10.2018, 14:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Konopnica
powiat lubelski
woj. lubelskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 700 m2
Księga wieczysta LU1I/00172938/8
Działka nr działki - 217/2

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Uniszowice 97, 21-030 Motycz, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00172938/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, położona na terenie powiatu lubelskiego, gmina Konopnica we wsi Uniszowice 97A oznaczona w rejestrze gruntów jak działka nr 217/2 o powierzchni 0,37ha. Na terenie nieruchomości zlokalizowano : Budynek administracyjny wolnostojący dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 158,83 m2, powierzchnia użytkowa 246,19 m2; Budynek warsztatowo-magazynowy parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 161,8m2; Zespół 5-ciu garaży; Budynek socjalny wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej; Ogrodzenie wykonane z siatki ślimakowej. Suma oszacowania wynosi 1 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 871 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 200,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Michał Walewski
Wyświetleń: 14
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 81 .... Pokaż numer