Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 4 226 000 zł

Data przetargu - 11.10.2018, 12:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 12 484 m2
Księga wieczysta WR1K/00111325/5
Działka nr działki - 3/4

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2018 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 205, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ul.Kozanowska 69, 54-152 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00111325/5. Opis nieruchomości: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności do obiektu kompleksu sportowego / obiekt sportowo - rekreacyjny/ stanowiącego odrębną własność. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,2484 ha (tj. 12 484 m2), znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 3/4, AM-4, obręb: Kozanów, jednostka ewidencyjna: miasto Wrocław. Nieruchomość jest położona we Wrocławiu, przy ulicy Kozanowskiej nr 69, posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest opisana w księdze wieczystej jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 6 maja 2098 roku, przeznaczony pod budowę obiektu spotowo-rekreacyjnego. W latach 1999-2001 działka została zabudowana, zgodnie z celem na jaki została oddana w użytkowanie wieczyste tj. kompleksem sportowym (obiekt sportowo-rekreacyjny) składającym się z hali tenisowej z 4 kortami do gry, hali squasha, hali badmintona, siłowni, odnowy bilogicznej wraz częścią gastronomiczną i administracyjno-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 4 579,7 m2, powierzchni zabudowy 5 239 m2 i kubaturze 40 748,4 m3.Obiekt posiada przyłącze do do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wyposażony jest w instalację elektryczną, piorunochronną, wodno - kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Suma oszacowania wynosi 6 339 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 226 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 633 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 98 12403464 1111 0000 3558 6252. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Agata Krasiczyńska-Knuter
Wyświetleń: 17
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 71 .... Pokaż numer