Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Chełm

CENA WYWOŁAWCZA - 93 277,50 zł

Data przetargu - 25.10.2018, 12:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Chełm
woj. lubelskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LU1C/00087038/0
Powierzchnia całkowita 47,4m2
Powierzchnia użytkowa 47,4m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL. I AWP 16, 22-100 22-100 Chełm, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy ul. Wojsławicka 10/22, 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/00087038/0. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny jako odrębna nieruchomość składający się z 3 izb o pow. 47,35 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,46 m2 we współwłasności majątkowej małżeńskiej położony na parterze w budynku wielorodzinnym oraz udział 5281/252282 w działce gruntu nr 301/6 jako prawa związanego z własnością lokalu Suma oszacowania wynosi 124 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 277,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 437,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 0000 5302 0013 6895 . Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL. I AWP 16, Chełm, 22-100 22-100 Chełm. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy mgr Robert Łogosz
Wyświetleń: 3
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 0 8 .... Pokaż numer