Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Chocianów

CENA WYWOŁAWCZA - 95 550 zł

Data przetargu - 23.10.2018, 14:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Chocianów
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 12.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LE1U/00049749/1
Powierzchnia całkowita 53,1m2
Powierzchnia użytkowa 53,1m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój XIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Odrodzenia 13/6, 59-140 Chocianów, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00049749/1. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal nr 6 o pow. 53,10 m² położony w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 13 przy ul. Odrodzenia w Chocianowie, obrębie nr 1, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim. Według księgi wieczystej lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,10 m². Według pomiarów biegłego przeprowadzonych w dniu oględzin powierzchnia lokalu wynosi 50,76 m². Lokal posiada w pełni rozkładowy charakter, pomieszczenia nie są przechodnie. Lokal posiada balkon. Ograniczone prawo rzeczowe należące do dłużnika położone: 59-140 Chocianów, ul. Odrodzenia 13/6, wpisane jest w rejestrze lokali własnościowych Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie (Adres spółdzielni: 59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7A . Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego KW LE1U/00049749/1 wynosi 127 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 740,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 10-10-2018r. g. 09:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Suma oszacowania wynosi 127 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 10.10.2018 09:00 - 09:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Konrad Klemaszewski
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 768 .... Pokaż numer