Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Głogów

CENA WYWOŁAWCZA - 108 000 zł

Data przetargu - 20.11.2019, 14:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Głogów
powiat głogowski
woj. dolnośląskie
Dodano 21 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LE1G/00059620/1
Powierzchnia całkowita 56,6m2
Powierzchnia użytkowa 56,6m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, pokój 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Oriona 4/41, 67-200 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00059620/1. Opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,60 m2, w którego skład wchodzą:3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój oraz pomieszczenie przynależne piwnica. Usytuowany jest na 10 piętrze. Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Legnica 70102030170000230201600543. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 16 200,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : PKO BP S.A. Legnica - 70102030170000230201600543 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Robert Bury
Wyświetleń: 5
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl