Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Kudowa-Zdrój

CENA WYWOŁAWCZA - 670 000 zł

Data przetargu - 13.11.2018, 12:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Kudowa-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 11.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta SW1K/00055219/7

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 227, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 45, 57-350 Kudowa-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00055219/7. Opis nieruchomości: -działka o pow. 0,1415 ha przy ul. Kościuszki 45, teren płaski, dobrze nasłoneczniony, -nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 380,40m2, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada 8 lokali mieszkalnych wydzielonych funkcjonalnie, zasilenie w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalach indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne. Stolarka okienna - PCV. Stan techniczny budynku - dobry - Dojazd bezpośrednio od ul. Kościuszki. Przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze mieszkalnictw niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi np. hotelarskie, gastronomiczne. Suma oszacowania wynosi 1 005 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 670 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Marcin Bąk
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 74 .... Pokaż numer