Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Olszyna

CENA WYWOŁAWCZA - 100 072,50 zł

Data przetargu - 15.10.2018, 11:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Olszyna
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 03.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta JG1L/00037914/8
Powierzchnia całkowita 69,0m2
Powierzchnia użytkowa 69,0m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** , położonego przy Legnicka 1/2, 59-830 Olszyna, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1L/00037914/8. Suma oszacowania wynosi 133 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 072,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 343,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium 57116022020000000284159823. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Katarzyna Petruk-Starodub
Wyświetleń: 3
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 75 .... Pokaż numer