Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Polkowice

CENA WYWOŁAWCZA - 61 950 zł

Data przetargu - 22.05.2019, 14:05
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Polkowice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 09.04.2019
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Powierzchnia całkowita 44,3m2
Powierzchnia użytkowa 44,3m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Sztygarska 8/1, 59-100 Polkowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze nie jest prowadzona. Opis nieruchomości: udział 2/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. 44,30m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,03m2. Dla przedmiotowego prawa nie została urządzona księga wieczysta. Przeznaczenie gospodarcze prawa: cele mieszkaniowe. Suma oszacowania wynosi 82 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Maciej Kowalczyk
Wyświetleń: 1
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 76 .... Pokaż numer