Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Puławy

CENA WYWOŁAWCZA - 91 500 zł

Data przetargu - 12.10.2018, 09:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Puławy
powiat puławski
woj. lubelskie
Data publikacji - 13.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LU1P/00066499/9
Powierzchnia całkowita 33,1m2
Powierzchnia użytkowa 33,1m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Podgórnaik Zastępca Andrzej Sobczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy , pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Sienkiewicza 6/73, 24-100 Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00066499/9. Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Puławach o powierzchni użytkowej 33,14m.kw. położonego na V kondygnacji budynku wielorodzinnego o V kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 12 1020 3219 0000 9202 0011 9818. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100 Puławy . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Andrzej Podgórnaik Zastępca Andrzej Sobczak
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 818 .... Pokaż numer