Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Radwanice

CENA WYWOŁAWCZA - 84 000 zł

Data przetargu - 29.11.2019, 12:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Radwanice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LE1G/00030330/2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Przemysłowa 50, 59-160 Radwanice, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00030330/2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc. Pomieszczenia przynależne - komórka w budynku gospodarczym. Nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 99,7000 M2. Udział 3363/10000 w nieruchomości wspólnej. Usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej tj. parter. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Legnica 70102030170000230201600543. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 11 200,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : PKO BP S.A. Legnica - 70102030170000230201600543 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Robert Bury
Wyświetleń: 1
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl