Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Ścinawka Średnia

CENA WYWOŁAWCZA - 32 451,75 zł

Data przetargu - 05.10.2018, 10:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Radków
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 12.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta SW2K/00021031/5, SW2K/00027569/7
Powierzchnia całkowita 32,7m2
Powierzchnia użytkowa 32,7m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Z-ca Anna Kłubowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy Kościuszki 36/6, 57-410 Ścinawka Średnia, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00027569/7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,69 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 4,91m2 i komórka o pow. 8,37m2 wraz z udziałem 571/10000 w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu (SW2K/00021031/5) do dnia 05-12-2089r., lokal położony jest na I kondygnacji budynku i składa się z pokoju, nyży, kuchni, łazienki i kotłowni. Suma oszacowania wynosi 43 269,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 451,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 326,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 21 20300045 1110 0000 0421 4280. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Z-ca Anna Kłubowicz
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 74 .... Pokaż numer