Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Świdnica

CENA WYWOŁAWCZA - 13 350 zł

Data przetargu - 15.07.2019, 12:07
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Świdnica
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 11.04.2019
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta SW1S/00062461/7
Powierzchnia całkowita 87,3m2
Powierzchnia użytkowa 87,3m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyna Moszyńska-Zaremba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy ul. Leśna 1/1, 58-100 Świdnica, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00062461/7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, wc, przedpokoju i spiżarki o powierzchni 87,3000m2. Właściciel nieruchomości lokalowej jest współwłaścicielem działki gruntu a także posiada udział we wspólnych częściach budynku i gruntu wynoszący 2218/10000. Suma oszacowania wynosi 17 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: ul. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Grażyna Moszyńska-Zaremba
Wyświetleń: 1
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 74 .... Pokaż numer