Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wałbrzych

CENA WYWOŁAWCZA - 118 200 zł

Data przetargu - 07.11.2019, 12:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta SW1W/00075424/3
Powierzchnia całkowita 85,5m2
Powierzchnia użytkowa 85,5m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Nowogrodzka 1/2, 58-300 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00075424/3. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony w Wałbrzychu przy ul. Nowogrodzkiej 1/2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o łącznej powierzchni 85,48m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 1663/10000 objętym KW 17869/0 Suma oszacowania wynosi 157 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Zastępca Grażyna Nowakowska
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 746 .... Pokaż numer