Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 265 500 zł

Data przetargu - 01.10.2018, 12:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 14.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00197746/8

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Głowacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Sarbinowska 6/21, 54-320 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00197746/8, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KUŹNIKI" pod numerem . (adres spółdzielni: Majakowskiego 40/1A, Wrocław, 54-317 Wrocław). Opis nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, należące do dłużniczki: Katarzyny Szymańskiej, położone: 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 6/21, wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "KUŹNIKI", dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00197746/8. Powierzchnia licytowanego lokalu wynosi 80,92 m², położony jest on na IV piętrze, w klatce schodowej oznaczonej nr 6. W jego skład wchodzą cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Z prawem do lokalu mieszkalnego związane jest prawo do wyłącznego korzystania z pomieszczenia gospodarczego o pow. 11,13 m². Suma oszacowania wynosi 354 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 400,00 zł. Rękojmę należy uiścić na rachunek bankowy komornika sądowego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 92 10501504 1000 0092 2491 0944 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:20 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Michał Głowacki
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 717 .... Pokaż numer