Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 153 596,25 zł

Data przetargu - 28.09.2018, 09:09
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00165805/7, WR1K/00292601/6
Powierzchnia całkowita 39,9m2
Powierzchnia użytkowa 39,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30/30, 50-040 Wrocław, pokój 242, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Zachodnia 26/5, 53-622 Wrocław, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00165805/7. Opis nieruchomości: Składające się z położonego na I piętrze pięciokondygnacyjnego, w pełni podpiwniczonego budynku mieszkalnego, dwupokojowego, jednopoziomowego lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej 39,90 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, jasna kuchnia, przedpokój oraz łazienka wraz z WC. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00292601/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (działka nr 9/2, AM-2, obręb Stare Miasto, ul. Zachodnia 26-34) urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1K/00165805/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Stan prawny przedmiotu wyceny jest w pełni uregulowany. Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi własność Małgorzaty i Ryszarda małżeństwa Kuśmierz, na prawach wspólności ustawowej łącznej. Podstawę prawną nabycia przedmiotowego prawa stanowiła umowa sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 09.01.2012 roku przed notariuszem Marcinem Orlewskim (repertorium A nr 29/2012). Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00292601/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Suma oszacowania wynosi 204 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 596,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 479,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04102052420000240200190801. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 20.09.2018 10:00 - 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Marek Modliński
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 713 .... Pokaż numer