Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 396 750 zł

Data przetargu - 23.10.2018, 09:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00087743/3, WR1K/00156635/8
Powierzchnia całkowita 112,7m2
Powierzchnia użytkowa 112,7m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bożena Tarnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. Hercena 16/10B, 50-453 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00156635/8. Opis nieruchomości: Licytacja dotyczy nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 10 B, położonego we Wrocławiu przy ul. Hercena 16, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/00156635/8. Nieruchomość należy do dłużników Konrada Edwarda Kozłowskiego oraz Moniki Stelli Koclęga. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wysokości 1 115/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą WR1K/00087743/3. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 112,65m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, spiżarki oraz 2 przedpokoi. Mieszkanie dwupoziomowe, położone jest na 4 i 5 kondygnacji (poddasze) budynku pięciokondygnacyjnego - kamienicy śródmiejskiej w pełni podpiwniczonej w zabudowie zwartej; wybudowanej w 1896 r. Stan techniczny lokalu i standard wykończenia oraz funkcjonalność oceniane jako dobre. Suma oszacowania wynosi 529 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na wskazanym przez komornika rachunku bankowym : ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752 lub być uiszczona do tego dnia w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Bożena Tarnowska
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 71 .... Pokaż numer