Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Zaborów

CENA WYWOŁAWCZA - 48 825 zł

Data przetargu - 14.11.2018, 14:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Ścinawa
powiat lubiński
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 12.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta LE1U/00030980/6, LE1U/00033574/8
Powierzchnia całkowita 55,4m2
Powierzchnia użytkowa 55,4m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Zaborów 79/6,Zaborów, 59-330 Ścinawa, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00033574/8. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na II piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 79 we wsi Zaborów, gminie Ścinawa, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim.Lokal wg księgi wieczystej składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,36 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy piwnica nr 79/6 o pow. 6,50 m2˛ oraz komórka (garaż) nr 79/6 położona w budynku gospodarczym o pow. 18,90 m2. Powierzchnię lokalu oraz powierzchnię komórki (garażu) nr 79/6 ustalono na podstawie danych będących w posiadaniu Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Zaborowie. Według księgi wieczystej powierzchnia lokalu wraz z piwnicą wynosi 61,86 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 722/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 543/1 obszaru 0,4500 ha oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 20.02.2097r., dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00030980/6. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00033574/8 wynosi 65 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 05-11-2018r. g. 09:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Suma oszacowania wynosi 65 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 05.11.2018 09:00 - 09:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Konrad Klemaszewski
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 768 .... Pokaż numer